info@mischiefmonks.pl
 607 371 671

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu sklepu

1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Sklepem Internetowym” Comforti Marek Bigoszewski, ul. Grota Roweckiego 11/5 95-200 Pabianice, NIP: 7311068771, REGON: 101428323, który prowadzi działalność za pośrednictwem strony http://www.mischiefmonks.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www Sklepu.
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Sklepu jest możliwy po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości złożenia zamówienia. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
7. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Służą one uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług Sklepu, w szczególności wymagających logowania.
8. Sklepu korzysta z usługi Google Analytics, zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach w ramach strony www. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.
9. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

envelope-ochevron-upphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram